0

Tračna perilica suđa AX310

Mašina za tanjure AX310, velikih kapaciteta pranja sa cca 150-190 košara na sat, predstavlja tračnu perilicu koja nudi različite solucije pranja. Model baze može biti instaliran neovisno o ulazu košara desno ili lijevo, a isto vrijedi i za dodatni pribor koji se može montirati na obje strane perilice.

Cijena na upit
0,00
Cijena najma: 0,00

Opis proizvoda

Perilica suđa  AX310 ima standardno predpranje, pojačani sistem pranja i duplo ispiranje. HACCAP monitoring je dodatna opcija te je na zahtjev kupca raspoloživ software za upravljanje podacima, sa mogućnošću memoriranja istih. Sistem sušenja DIHR koristi snažan tok zagrijanog zraka koji garantira perfektno sušenje suđa (dodatna opcija). Kotao od inoxa AISI 316, izoliran radi smanjenja termičkih gubitaka. Duplo izolirana vrata, korita od inoxa AISI  316 sa zaobljenim kutovima radi lakšeg održavanja garancija su perfektne higijene. Ruke pranja od inoxa, samočišćeće sa regulatorom protoka, na gornjem dijelu perilice na svim tipovima suđenja fiksiran je dotok zraka na kraju procesa pranja radi odstranjivanja ostataka vode na bilo kojoj površini. Kondenzator para (dodatna opcija), preporučuje se u slučajevima kada se perilica instalira u prostorima gdje je nedovoljan protok zraka odnosno gdje nije instaliran adekvatan sistem ventilacije. Pumpe su vertikalne, samočišćeće visoke efikasnosti i snage. Korito za predispiranje, štampano, sa zaobljenim kutovima također radi lakšeg održavanja, zamišljena za zadržavanje topline i spiječavanje termičkih gubitaka te kao garancija duplog ispiranja na visokim temperaturama. Ruke predispiranja i završnog ispiranja su sa diznama od inoxa.

Napomena: Jamstvo je valjano samo uz korištenje omekšivaća vode (depuratora)