0

Tračna perilica suđa AX161 COMPACT

Profesionalna perilica tanjura, suđa, tacni i ostalog kuhinjskog pribora, dvosmjerna i personalizirana nova AX161 iznenađuje sa svim svojim mogućnostima i opcijama!

Cijena na upit
0,00
Cijena najma: 0,00

Opis proizvoda

Smjer pranja i sav dodatni pribor i opcije, u kratkom vremenu i jednostavnim operacijama, mogu biti predviđeni i montirani na obje strane perilice, nudeći viševrsne solucije. AX161 je praktični i brzi odgovor za promptnu isporuku sa svim kompaktnim beneficijama. Elektronski upravljački panel niskog napona za zaštitnim indikatorom IP65, sa membranskom tastaturom radi lakšeg održavanja, jednostavne upotrebe, omogućava kontrolu radne temperature i stanja perilice zahavljujući sistemu samodijagnoze koja signalizira eventualne alarme te termičke i funkcionalne anomalije u skladu sa normama HACCAP. Na zahtjev kupca raspoloživ je HACCAP monitoring odnosno program za upravljanje i memoriranje podataka. Na kraju radi broja potrošnje, svi modeli su opremljeni sa Autotimer-om koji deaktivira pumpe, motor i eventualne opcije nakon zadanog perioda neaktivnosti. Sistem sušenja DIHR koristi snažan tok zagrijanog zraka koji garantira perfektno sušenje suđa (dodatna opcija). Pumpe su vertikalne, samočišćeće visoke efikasnosti i snage. Duplo izolirana vrata, korita od inoxa AISI  316 sa zaobljenim kutovima radi lakšeg održavanja garancija su perfektne higijene. Čep sa ugrađenim nosačem, omogućava pražnjenje bez vađenja. Kotao od inoxa AISI 316, izoliran radi smanjenja termičkih gubitaka. Termički rekuperator (dodatna opcija) omogućava perilici funkcioniranje sa hladnom vodom (punjenje na početku dana je uvijek sa toplom vodom), rekuperira toplinu koju je proizvela perilica. Ta energija, inače izgubljena, koristi se preko izmjenjivača topline za zagrijavanje hladne vode kod ulaza. 

Napomena: Jamstvo je valjano samo uz korištenje omekšivaća vode (depuratora)